Docenten

Dit doe ik is bedoeld voor gebruik in de klas, in het kader van toekomstoriëntatie voor groep 7 en 8 (primair onderwijs) en sector-, profiel- en opleidingskeuze (voortgezet onderwijs). De website geeft een beeld van de diversiteit aan beroepen in Bètawetenschap, Techniek en ICT. In de foto’s, filmpjes en teksten is bewust gekozen voor het perspectief van de beroepsbeoefenaar. Dit doe ik beoogt op deze manier om stereotiepe beelden van beroepen en beroepsbeoefenaars in Bètawetenschap, Techniek en ICT tegen te gaan. Leerlingen, maar ook ouders en docenten kunnen hier met verschillende beroepen kennismaken, individueel of in een groep.