Opdrachten havo & vwo

Hiernaast kunt u verwerkingsopdrachten voor leerlingen havo & vwo downloaden.

Leerlingen kunnen met de verwerkingsopdrachten kennismaken met Dit doe ik. Het lesmateriaal is er op gericht de leerlingen kennis te laten maken met beroepen en beroepsbeoefenaars in bèta, techniek en ICT.