Carina heeft baggerschepen onder haar hoede

Beroep

Uitvoerder baggerindustrie

Opleiding

Civiele Techniek

Carina werkt op baggerprojecten over de hele wereld. Ze werkt mee aan het bouwen van havens of eilanden, zoals de Palm in Dubai. Of bijvoorbeeld aan het uitbaggeren van een kanaal.

Ze werkt voor Van Oord Dredging and Marine Contractors

Baggeren houdt in dat zand en slib weggehaald of verplaatst worden van de zee- of rivierbodem. Bijvoorbeeld om een vaargeul dieper te maken, zodat er meer schepen doorheen kunnen. Of om de zeebodem omhoog te brengen, zodat er land gemaakt kan worden.

Carina heeft meestal één of meerdere baggerschepen onder haar hoede. Ze moet ervoor zorgen dat zij hun werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit:

  • Goede communicatie tussen projectteam en het schip: wat is het ontwerp? Waar moet het zand vandaan komen? En, waar moet het naar toe?
  • Kwaliteitscontrole: controleren of er op de juiste diepte gebaggerd is.
  • Zorgen dat het schip alles aan boord heeft om het werk te kunnen doen, zoals technische onderdelen of brandstof en kaarten van het gebied. Maar Carina zorgt bijvoorbeeld ook voor slaapplaatsen, vervoer en eten voor de mensen op het schip.
  • Alle onverwachte problemen oplossen, zodat er zo efficiënt mogelijk gebaggerd kan worden

Kortom, geen dag is hetzelfde!

Carina houdt van de onvoorspelbaarheid van haar werk. Elk project bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt te maken met invloeden van buitenaf, zoals het weer. Of specifieke lokale factoren die roet in het eten kunnen gooien. Zoals protesterende vissers. Of een verbod op werken op bepaalde dagen vanwege het geloof. Vaak is elk project weer in een nieuw land. Het is een uitdaging om het land en de cultuur te leren kennen en ermee te werken. In de afgelopen drieënhalf jaar heeft Carina alleen al gewerkt in Zweden, Jordanië, Australië, Engeland en Indonesië. Het werk is heel technisch. Dat vindt Carina interessant. Maar ze werkt ook met veel mensen van verschillende achtergronden samen. Daardoor is het werk ook heel sociaal.

Carina wilde graag bij een baggerbedrijf werken voor de uitdaging, de afwisseling en de mogelijkheid om te reizen. Ze werkt ‘2-op-1’. Dat betekent dat ze steeds twee maanden onafgebroken in het buitenland werkt. Daarna is ze dan één maand vrij, thuis of waar ze maar wil. Dat schema bevalt haar goed!

Na haar eindexamen gymnasium studeerde Carina Civiele Techniek aan de Technische Universiteit.

Carina wilde bruggen bouwen en dat leer je bij deze opleiding. Je leert ook over heel veel andere interessante dingen die je buiten vaak tegenkomt: gebouwen, wegen, kustverdedigingswerken, enzovoort.Je kunt ontzettend veel met deze opleiding. Werken bij een ingenieursbureau, bij een aannemer voor alle soorten constructies, als onderzoeker om nieuwe methodes of formules te ontwikkelen, bij een haven, bij Rijkswaterstaat of een gemeente. Door alle natuurverschijnselen en doordat de wereld altijd in beweging blijft, zullen er altijd civiel ingenieurs nodig zijn, overal ter wereld.