Chantal kijkt waar de nieuwe school komt

Beroep

Manager maatschappelijk vastgoed

Opleiding

Bouwkunde

De gemeente Oss heeft een groot aantal maatschappelijke gebouwen. De gebouwen zijn maatschappelijk, omdat iedereen ze mag gebruiken.

Je hebt bijvoorbeeld: het gemeentehuis, scholen, sporthallen, wijkcentra, brandweerkazernes, een museum en de kinderboerderij. Chantal is verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van de gemeente.

Chantal weet hoeveel deze gebouwen kosten, hoe oud ze zijn en of ze goed onderhouden zijn. Ze weet ook waar de gemeente geld in moet steken om de gebouwen goed te onderhouden. Zo kunnen de gebouwen voor iedereen in gebruik blijven. Als een gebouw, bijvoorbeeld een school, vervangen moet worden, zoekt Chantal uit of dat op dezelfde plek kan. Of kan de nieuwe school beter op een andere plek gebouwd worden? Ze kijkt ook hoe groot het nieuwe gebouw moet worden.

Wil de gemeente een gewone basisschool of wil ze het gebouw uitbreiden met bijvoorbeeld een bibliotheek, kinderopvang of een wijkcentrum? Chantal heeft gesprekken met het schoolbestuur en met de mogelijke toekomstige gebruikers. En, als de nieuwe school beter op een andere plek gebouwd kan worden, wat moet er dan met de plek van de oude school gebeuren? Kunnen daar woningen komen of een park? En, hoeveel kost dat dan?

Chantal bespreekt de mogelijkheden met haar collega’s. Die kijken er allemaal vanuit een ander vakgebied naar. Een jurist (iemand die rechten gestudeerd heeft) kijkt bijvoorbeeld of er op de nieuwe plek wel een school gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat voor elk gebied waar het voor bestemd is: voor winkels, cafés, landbouw, scholen, bedrijven, woningen, enzovoort.

De stedenbouwkundige kijkt of de school in de omgeving past. Moeten er bijvoorbeeld maatregelen genomen worden om kinderen daar veilig naar school te laten gaan? Chantal adviseert daarna de Burgemeester en de wethouders en de Raad over wat de gemeente het beste kan doen. Zij besluiten uiteindelijk welke variant gerealiseerd wordt.

Zij zorgen er ook voor dat er geld komt om het project uit te voeren. Een bouwkundig projectleider zorgt er vervolgens voor dat het advies verder uitgewerkt wordt. Er wordt een ontwerp gemaakt en daarna wordt er gebouwd. En wanneer het gebouw klaar is, komt het weer in de vastgoedportefeuille van Chantal.

Iedereen maakt wel eens gebruik van een maatschappelijke gebouw: voor onderwijs, sport of cultuur. Maatschappelijke gebouwen maken dat mensen in een fijne omgeving kunnen leren, sporten, naar een theater kunnen gaan enzovoorts. Chantal is trots dat ze hier aan mee kan werken.

Chantal studeerde na haar eindexamen vwo Bouwkunde op de Technische Universiteit. Haar afstudeerrichting was Vastgoedmanagement.

Bouwkunde is een hele brede opleiding. Je kunt er van alles mee worden, van architect tot constructeur tot vastgoedmanager.