Esther houdt IT-systemen veilig

Beroep

Junior Manager Cyber Security

Opleiding

University College | Master Cyber security

Ik beveilig jouw gegevens
Voor mijn werk als cyber security consultant breng ik bij bedrijven in kaart hoe veilig hun IT-systemen zijn. Ik houd me daarbij vooral bezig met het maken van risicoanalyses, waarmee ik bepaal welke beveiligingsmaat- regelen door het bedrijf genomen moeten worden. Alles wat digitaal is heeft beveiliging nodig. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat gegevens over hoe vaak en waar je bood- schappen doet niet gestolen worden. Zo maak ik iedere dag de wereld een beetje veiliger.

Creativiteit nodig
Om een risicoanalyse op te kunnen stellen moet ik weten hoe de veiligheid van een bedrijf is geregeld en wat ze precies willen verbeteren. Hiervoor interview ik veel verschillende medewerkers. Ik werk bijvoor- beeld voor een paar maanden in Engeland, en reis dan het land door om met mensen te spreken. Daarna werk ik de risicoanalyses uit op kantoor, in samenwerking met mijn projectteam. Bij zulke analyses moet je rekening houden met allerlei aspecten van een veilig IT-systeem zoals management, psychologie en recht. Het oplossen van veiligheidsvraagstukken vraagt dan ook om veel creativiteit en diversiteit binnen teams.

Snel groeiende industrie
In 2022 wordt een tekort van 1.8 miljoen security-werknemers verwacht, en op dit moment is nog maar 11% van de banen in security vervuld door een vrouw. Ik vind het daarom belangrijk om te laten zien dat werken in de security of IT, iets anders is dan een hacker zijn met een grote ‘hoodie’ aan achter een laptopje op zolder. Deze groei- ende industrie is juist erg breed en creatief, en roept om divers talent!