Floor is directeur van Single Quantum

Beroep

Directeur Single Quantum

Opleiding

Natuurkunde

We begonnen met z'n tweeën. Nu zijn we al met z'n zessen!

Floor belt vanuit Zwitserland om te vertellen wat ze doet. Reizen is belangrijk voor haar werk. Ze probeert het apparaat dat haar bedrijf maakt te verkopen. Aan onderzoekers van universiteiten over de hele wereld.

Floor is directeur van Single Quantum. Bij Single Quantum maken ze een apparaat dat supergevoelig is voor licht.

Licht bestaat uit hele kleine deeltjes. Die deeltjes heten fotonen. Het apparaat van Single Quantum is zo gevoelig voor licht dat het zelfs een enkele foton kan detecteren.

Onderzoekers van het Europese Ruimte Agentschap (European Space Agency, ESA) willen het apparaat graag hebben. ESA wil licht gebruiken om vanaf een satelliet te communiceren met de aarde. Die satelliet cirkelt om de maan.

Als je vanaf zo’n satelliet een laserstraal naar de aarde stuurt, is er op de aarde bijna niks meer van dat licht over. Het apparaat van Single Quantum kan dan toch nog dat hele kleine beetje licht detecteren dat wel aankomt op aarde.

Het bedrijf waar Floor directeur van is, is niet zo groot. Dat betekent dat ze bijna alles zelf regelt. Ze heeft het heel druk.

Floor is verantwoordelijk voor de strategie en organisatie van het bedrijf. Ze bedenkt welke richting het bedrijf op gaat. Ze heeft besloten dat haar bedrijf het apparaat eerst alleen aan onderzoekers verkoopt. Later gaan ze misschien ook een apparaat maken dat in het ziekenhuis gebruikt kan worden.

Floor bedenkt ook hoe ze bij Single Quantum het beste kunnen laten zien wat ze maken. Gaan ze naar een beurs of een congres? Op een congres komen allemaal onderzoekers samen. Of gaan ze advertenties zetten in tijdschriften?

Floor vindt het een uitdaging om een bedrijf helemaal zelf op te bouwen. Eerst waren ze maar met z’n tweeën. Nu zijn er vier nieuwe mensen in dienst. Ze moet nu weer over hele andere dingen nadenken. Over hoe vaak je moet vergaderen bijvoorbeeld.

Floor was op de middelbare school goed in talen en in de exacte vakken. Op het gymnasium had ze wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Engels en Grieks.

Floor had uitdaging nodig. Daarom besloot ze na de middelbare school Experimentele Natuurkunde te gaan studeren aan de universiteit.

Na haar studie heeft ze ook werk gehad waarvoor ze natuurkunde minder nodig had dan nu. De manier van denken die je leert tijdens de studie Natuurkunde is overal nuttig.