José adviseert over natuurbeheer

Beroep

Ecoloog

Opleiding

Biologie

Elke locatie vereist weer een eigen aanpak!

Natuur is heel interessant en ingewikkeld. Alles hangt met elkaar samen. Elke locatie en situatie is weer anders en vergt een eigen aanpak’ zegt José. Ze vindt natuurbeheer erg belangrijk!

José geeft advies over hoe Natuurmonumenten haar natuurgebieden het beste kan beheren. Ze is medewerker Ecologie Regiokantoor Natuurmonumenten. Het doel van natuurbeheer is om de natuur zo goed mogelijk te houden en te gebruiken.

José streeft naar een zo groot mogelijke biodiversiteit in de gebieden. Dit betekent dat ze zoveel mogelijk planten- en dierensoorten in het gebied wil laten leven. Als je de natuur in Nederland niet beheert zou het aantal planten- en diersoorten verder afnemen.

Goed natuurbeheer begint met natuurdoelen stellen: welke planten en dieren kunnen op een bepaalde plek leven? José zoekt naar informatie over het gebied dat ze wil beheren.

Informatie over de bodemsamenstelling, de waterhuishouding, de waterkwaliteit, over wat er was in het verleden, over hoe de omgeving eruit ziet en over de planten en dieren die er nu al voorkomen. Ze overlegt met collega’s en ze bekijkt ook de situatie ter plaatse. Dit noemen ze bij Natuurmonumenten ‘veldbezoeken’.

Tijdens de veldbezoeken bepaalt José samen met collega’s wat ze kunnen doen om de kansen voor planten en dieren te verbeteren. Dit vindt ze één van de leukste en interessantste dingen van haar werk.

José adviseert ook over welke soorten planten en dieren je moet meten om te weten of de natuurdoelen gehaald worden. Ze helpt beheermedewerkers met de planning van de metingen. En, ze helpt bij de analyse van de gegevens als ze een gebied gaan evalueren.

Om de natuurdoelen te halen werkt José veel samen met haar collega’s bij Natuurmonumenten, maar ook met bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en de provincie.

José leert nog steeds nieuwe dingen bij. Ze is een keer met een groepje collega’s op werkbezoek geweest naar de National Trust, de natuurbeschermingsorganisatie in Engeland.

Het was leuk en leerzaam om te zien en horen hoe zij tegen natuurbeheer aankijken. En hoe zij de combinatie van natuur en cultuurhistorie bij hun landgoederen vormgeven.

José studeerde na haar eindexamen vwo Biologie aan universiteit. Als afstudeerrichting koos ze Ecologie en Ecotoxicologie. Ze koos voor Biologie omdat ze interesse had in alles wat leeft en hoe dat allemaal werkt.