Joyce controleert bloeduitslagen

Beroep

Klinisch Chemicus in opleiding

Opleiding

Biomedische Technologie

Ik help de arts bij het stellen van de juiste diagnose!

Joyce helpt mee om goed te bepalen welke ziekte een patiënt heeft. Dit is een grote uitdaging.

Sommige patiënten hebben lastige klachten. Het is niet altijd duidelijk welk onderzoek het beste kan worden ingezet.

De klinisch chemicus is verantwoordelijk voor het laboratorium in het ziekenhuis. Op het laboratorium worden bloed en urine van patiënten geanalyseerd. Welke stoffen en hoeveel zitten er in het bloed?

Met de informatie van het laboratorium kunnen de artsen bepalen wat de patiënt heeft. Je kunt bijvoorbeeld het hemoglobine (een eiwit in het bloed) meten om te kijken of iemand bloedarmoede heeft.

Als iemand een bloedtransfusie nodig heeft, controleert de klinisch chemicus ook welk type bloed die patiënt nodig heeft.

Organiseren
Joyce denkt mee over de organisatie van het laboratorium. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat de juiste apparatuur aanwezig is. Ze controleert of wat ze in het bloed vinden, wel past bij de patiënt.

Soms denkt ze mee met de arts welk bloedonderzoek het beste kan worden gedaan en welke ziekte de patiënt zou kunnen hebben.

Lesgeven
Joyce geeft ook les aan analisten, farmacie- en geneeskunde-studenten. En, ze onderzoekt nieuwe methoden om bepaalde ziekten te kunnen vinden in bloed of urine.

Joyce is nu nog in opleiding, maar ze doet veelal hetzelfde werk als een ‘echte’ klinisch chemicus. Ze bespreekt wel veel van wat ze doet nog met haar begeleider.

Joyce deed na het vwo de opleiding Biomedische Technologie aan de universiteit. Biomedische Technologie is een interessante mix tussen techniek en geneeskunde.

Je kunt met deze opleiding werken aan apparatuur voor het ziekenhuis of aan robotica die wordt ingezet bij revalidatie. Bijvoorbeeld om mensen weer te leren lopen na een beroerte. Je kunt ook pacemakers ontwikkelen die zorgen dat het hart blijf kloppen, of onderzoek doen aan kunsthuid of hartkleppen.