Natalie richt gebieden in

Beroep

Adviseur/projectleider

Opleiding

mbo Middenkaderfunctionaris Infra | hbo Civiele Techniek

Natalie werkt als adviseur en (deel)projectleider bij ingenieursbureau.

Dit adviesbureau werkt over de hele wereld. Normaal gesproken werkt Natalie op de afdeling Urban Water (Stedelijk water). Maar nu is ze tijde;ijk fulltime uitgeleend aan het havenbedrijf van Vlissingen en Terneuzen. Ze is daar (deel) projectleider op de afdeling ontwikkeling en realisatie.

Als jong meisje had Natalie al interesse in techniek. Zodra haar vader aan het klussen was, stond zij ernaast met een hamer. Ook wilde ze altijd graag weten hoe iets werkte en zette ze zelf dingen in elkaar. ‘Mijn vader werkt in de civiele techniek en zei wel eens: dit bruggetje waar we nu overheen lopen heeft papa gemaakt. Dat vond ik best gaaf. Ik mocht vakantiewerk doen op zijn kantoor en ben mee geweest naar een werk in uitvoering. Je maakt iets waar je zelf later overheen rijdt, fietst of loopt. Dat is echt leuk.’

Leuk als vrouw in deze mannenwereld te werken
Natalie vindt civiele techniek een heel creatief, dynamisch en uitdagend vakgebied. ‘Geen één project precies hetzelfde.’

‘Bij het havenbedrijf ben ik bijvoorbeeld bezig met glastuinbouw in het buitengebied. Het gebied moet gereed gemaakt worden, zodat een tuinder zich kan gaan vestigen. Daarbij worden bestaande wegen opgebroken en nieuwe wegen aangelegd. Watergangen worden dichtgemaakt en er worden weer nieuwe gegraven. Waar nodig worden openbare nutsvoorzieningen (water, elektra, data) verwijderd en aangebracht. Het terrein dat de tuinder af wil nemen wordt bouwklaar gemaakt. Eerst maakt het advies bureau een ontwerp. Daarna voert de aannemer het uit. In dit project is het belangrijk dat je goed communiceert met de omgeving. In de polder komen ineens hele grote kassencomplexen, waar eerst alleen weiland was. Dat vinden de bewoners meestal niet prettig. Je moet ze zoveel mogelijk bij het proces betrekken en inlichten over wat er gaat gebeuren.’

Bij ieder project waar Natalie aan werkt zijn weer andere partijen betrokken, bijvoorbeeld overheden, gemeenten, bewoners, bedrijven, instanties. ‘Het zijn steeds nieuwe puzzelstukjes die samen tot een goed eindresultaat moeten leiden. Een resultaat waar iedereen tevreden mee is.

Het maken van een ontwerp gaat in fases, van grof naar fijn. Je laat wanneer nodig onderzoeken uitvoeren. Daar kun je weer conclusies uittrekken voor de verdere uitwerking. Je denkt steeds in oplossingen.’

Bij het ontwerpen van een weg moet je bijvoorbeeld niet alleen rekening houden met de bestaande bebouwing en het groen. Maar bijvoorbeeld ook over de fundering en de riolering en het belang van mens en dier in de directe nabijheid van de weg. Daarbij speelt veiligheid in verschillende opzichten altijd een belangrijke rol.

‘Je bent bezig om je leefomgeving te verbeteren. Het is erg leuk om daar onderdeel van uit te maken’, zegt Natalie. Ik vind het sowieso leuk om als vrouw in deze wereld te werken en ook helemaal geaccepteerd te worden. Het is jammer genoeg nog steeds een mannenwereld. Ik heb nog geen megaprojecten gedaan, maar ik ben trots op alles wat ik tot nu toe bereikt heb. Mijn werkervaring is heel divers binnen dit vakgebied. Daarbij vind ik het erg leuk om jonge meiden voor te lichten. Niet alleen over mijn vakgebied, maar ook om ze te laten zien dat het echt leuk is en net zo geschikt voor vrouwen als voor mannen.”
“Natalie is na het vmbo via de mbo-opleiding Weg- en Waterbouw (nu Middenkaderfunctionaris Infra doorgestroomd naar de hbo-opleiding Civiele Techniek.

Civiele techniek is een hele brede opleiding waar je veel kanten mee op kunt: de natte kant (alles wat met water te maken heeft, havens, waterwerken) en de droge kant (wegen, inrichting woonwijken). Dan heb je nog constructief (kunstwerken, geotechnisch), spoor, water en ecologie, verkeerstechnisch en uitvoering (aannemerij).