Nienke lost waterproblemen in de polder op

Beroep

Omgevingsmanager Hoogheemraadschap

Opleiding

Aquatische Ecotechnologie

Het werk als omgevingsmanager is heel afwisselend!

Nienke is omgevingsmanager bij het Project- en Ingenieursbureau van het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland).

Polders mogen niet te nat zijn en niet te droog. Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat met de waterhuishouding in de polders, wordt er per polder een ’watersysteemanalyse’ uitgevoerd. Uit zo’n analyse komt naar voren wat de (mogelijke) knelpunten in een polder zijn.

In het beheersgebied van Delfland kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan als er heel veel regen valt. Delfland moet dan zorgen dat het risico op problemen kleiner wordt. Hier wordt een plan voor geschreven. De uitwerking hiervan komt terecht bij het Project- en Ingenieursbureau. Een projectleider stelt dan een projectteam samen. Nienke zit in zo’n projectteam.

Eerst moet er van alles geregeld en uitgezocht worden. Nienkes team zoekt onder andere uit met wie ze te maken hebben zoals gemeentes, natuur- en milieuverenigingen en bewoners. Samen met de betrokken partijen wordt een slimme oplossing bedacht. Na goede afstemming komt Nienkes team tot een definitief ontwerp van bijvoorbeeld een waterberging (een plek waar teveel aan water opgeslagen kan worden).

Van het definitieve ontwerp naar uitvoering is nog een lange weg. Nienkes team moet bijvoorbeeld allerlei vergunningen aanvragen, zoals een omgevingsvergunning en afspraken maken met mede-eigenaren van de grond.

Het maakt het werk als omgevingsmanager heel afwisselend! Het leukste aan haar werk vindt Nienke dat ze kan bijdragen aan een goed doordacht ontwerp waarin alle betrokken partijen goed tot hun recht komen.

Na de mavo (nu vmbo-t) deed Nienke de mbo-opleiding Milieukunde. Deze opleiding was gekoppeld aan de opleiding Levensmiddelentechnologie en dat bleek niet echt bij Nienke te passen.

Na twee jaar studeren is ze overgestapt naar de mbo-opleiding Natuur- en Milieutechniek.

Het onderwerp ‘water’ sprak Nienke het meest aan. Ze wilde er meer van weten en er ook echt iets mee gaan doen! Ze stroomde door naar de hbo-opleiding Aquatische Ecotechnologie. Bij deze opleiding komt alles wat met water te maken heeft aan bod: biologie, ecologie, civiele techniek, toxicologie en de ‘omgeving’.