Solmaz is lichtontwerper

Beroep

Lichtontwerper

Opleiding

Civiele Techniek

Licht maakt een stad mooier en veiliger!

Op studiereis in Japan zag Solmaz het licht. Met licht kan je een stad mooier, lichter en veiliger maken. Ze besloot Lichtontwerp te studeren in Zweden.

Solmaz werkt bij Arup, een internationaal constructiebedrijf. Ze is lichtontwerper. Ze bedenkt hoe een straat, brug of gebouw verlicht moet worden.

Als het licht goed is, voelen mensen zich prettig. Daglicht geeft je informatie: welk seizoen is het? Hoe laat is het? Waar op de wereld bevind je je? Elektrisch licht vult daglicht aan en andersom.

Er zijn niet zoveel lichtontwerpers in Nederland. Solmaz heeft het altijd druk. Ze werkt nu aan een groot lichtkunstwerk in Den Haag. Het kunstwerk is onderdeel van de straatverlichting. Voor het ontwerp overlegt Solmaz eerst met de kunstenaar. Ze wil weten wat hij bedacht heeft. Dan maakt ze een ontwerp. Ze bedenkt hoe elektrische licht goed aansluit bij de omgeving en de wensen van de kunstenaar. Het licht zorgt dat mensen zich veilig voelen op straat. Het vult het daglicht aan.

Solmaz begint haar dag met het beantwoorden van emails van opdrachtgevers of mensen met wie ze samenwerkt. Ze overlegt met de andere lichtontwerpers, met installatie- en constructie-experts, elektrotechnici en architecten die samenwerken in een project. Soms bezoekt ze de plek waar haar lichtontwerp komt. Ze denkt precies uit waar de kabels komen, welke schroeven gebruikt worden en wie het ontwerp gaat maken.

Solmaz wilde Geneeskunde studeren, maar werd uitgeloot. Ze vond wiskunde altijd al leuk. Daarom koos ze voor Civiele techniek aan een technische universiteit. Ze heeft er nooit spijt van gehad. De opleiding tot lichtontwerper in Zweden was een goede aanvulling.

Op het vwo had ze een natuurprofiel met natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie.