Wanda legt bewijs uit sporenonderzoek uit

Beroep

Forensisch medewerker

Opleiding

psychobiologie & Forensic Science

Benodigde vakken

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie

Als er een inbraak of een moord gepleegd is, onderzoeken de sporenonderzoekers alles wat er op een plaats delict (de plaats van de misdaad) gevonden wordt. De rechters bepalen of iemand schuldig is en welke straf een dader hiervoor krijgt.

Het is voor de rechters soms moeilijk om te begrijpen wat de onderzoekers nu precies gevonden hebben. Wanda helpt bij het begrijpelijk maken van het bewijsmateriaal.

De gevonden sporen kunnen van alles zijn: een haar die achtergebleven is op de kleding van het slachtoffer, bloed, een draadje, of troep onder de nagels van het slachtoffer. Dit zijn sporen die kunnen helpen de dader op te sporen.

Uitleggen
Wanda helpt rechters om de rapportages over het bewijs uit sporenonderzoek (forensisch bewijs) beter te begrijpen. Zo kunnen de rechters die informatie gebruiken bij het vormen van hun oordeel. De resultaten van het sporenonderzoek kunnen best heel ingewikkeld zijn.

Soms is dit omdat het taalgebruik van de sporenonderzoekers anders is dan dat van de rechters, Wanda treedt in zo’n geval op als een soort tolk voor de rechter. Ze legt de resultaten in begrijpelijke taal uit, zonder dat ze de betekenis ervan verandert.

Soms is er meer kennis nodig is om de resultaten van een onderzoek te begrijpen. Wanda zorgt er dan voor dat de rechters over deze kennis beschikken. Zo kunnen ze op het juiste niveau met de sporenonderzoekers spreken.”

Wanda heeft vwo gedaan met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Ze heeft eerst psychobiologie gestudeerd aan de universiteit. Daarna studeerde ze nog Forensic Science (forensische wetenschappen).Bij die studie leerde ze welke sporen belangrijk zijn binnen het forensische onderzoek en welke technieken gebruikt worden om deze sporen te onderzoeken. Je kunt ook Forensic Science studeren als je eerst Scheikunde, Wiskunde, Informatiekunde of zoiets hebt gestudeerd.